Segíthetünk?

06 1 388 9965

0

0 Ft

arrow

Garancia és Szavatosság

metabo

Az Ön által vásárolt Metabo termékre a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján 1 évig terjedő jótállást vállal a Metabo Magyarország területén. A jótállási határidő a termékeknek a fogyasztó részére történő átadásának napjával, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A Metabo termékek különösen tartósak. Mivel nagyon ritkán kell őket javítani, a Metabo egy kiegészítő garanciát biztosít Önnek – az extra hosszú XXL-garanciát. Ha regisztrálja a terméket, akkor a Ön garanciája egyszerűen 3 évre meghosszabbodik.
Akkor kapja meg az XXL-garanciát, ha a www.metabo.hu/Regisztracio-az-XXL-garanciahoz.11393.0.html címen online elvégzi a regisztrációt, és kinyomtatja. Ez a kinyomtatott lap biztosítja a 3 év garanciát.
A garancia minden olyan eszközre vonatkozik, melyet újonnan vásároltak.

A regisztrációt csak a vásárlás utáni első 4 héten belül lehetséges elvégezni.
A jótállás a vásárló, mint fogyasztó, törvényből eredő jogait nem érinti.
A jótállási kötelezettség a Metabo Központi Márkaszervizt terheli.
Minden garanciális javítást a Metabo Központi Márkaszerviz végez.
Címe: 1103 Budapest Noszlopy út 30. Telefon: 06-1-434-22-20

  • A meghibásodott készülék átvétele a vásárlás helyén nálunk, illetőleg bármelyik metabo szakkereskedőnél történhet.
  • Ne felejtse el a gépet szállítható módon dobozba csomagolni, hozzátenni a számlát és a garanciajegyet, 3 évre regisztrált gép esetén a regisztrációs lapot. Meg kell adni a visszaszállítás címét.

A termékhez magyar nyelvű használati utasítást mellékeltünk. Kérjük, hogy a terméket az abban foglalt célokra és a leírtak figyelembevételével használja. Az ettől eltérő használat, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, erőszakos külső behatás, elemi kár, a termék burkolatának illetéktelen megbontása esetén a garancia nem érvényesíthető.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Metabo termékekhez eredeti tartozékok használatát javasoljuk. A nem eredeti gyári tartozék használatából eredő meghibásodásokért és esetleges balesetért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Nem tartoznak a jótállás körébe a karbantartások és a természetes elhasználódásra visszavezethető meghibásodások (Pl.: szénkefe csere, javító készlet csere, zsírzások, karbantartás hiányából, a készülék burkolatának töréséből eredő meghibásodások, a kábelen keletkezett sérülések, valamint a megmunkáló és/vagy betétszerszámok kopása (fűrészlap, fúrófej, marótárcsa, stb.)

Vissza a lap tetejére


DeWALT

3 év garancia minden DeWALT gépre

Lehetősége van arra hogy a DeWALT gépeket regisztrálja a http://www.dewalt.hu/mydewalt/registernewtool/ címen, és ezzel kiterjeszthető a gépek garanciája 3 évre.
Ez a kiterjesztett garancia nem vonatkozik az akkumulátorokra és a töltőre.
A jótállás a fogyasztó, törvényből eredő jogait nem érinti.

A jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. Ez gyakran a magyar nyelvű használati utasítás utolsó oldala. A 3 év garanciát a kinyomtatott regisztrációs lappal érvényesítheti.
Jótállásos javítást csak érvényesen kitöltött jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
Központi Márkaszerviz: 1163 Budapest, Thököly út 17. Tel: 06-1-404-00-14
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan bejegyzés, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
 

  • A meghibásodott készülék átvétele a vásárlás helyén nálunk, illetőleg bármelyik DeWALT szakkereskedőnél történhet.
  • Ne felejtse el a gépet szállítható módon dobozba csomagolni, hozzátenni a számlát és a garanciajegyet, 3 évre regisztrált XR gép esetén a regisztrációs lapot. Meg kell adni a visszaszállítás címét.

Nem terjed ki a garancia:

  • Ha a hiba rendeltetés ellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be. A rendeltetés ellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.
  • Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás szerinti rendeltetésszerű üzemelés mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása következtében állt elő.
  • Továbbá megmunkáló szerszámok pl: vágószerszám, fűrészlap, gyalukés stb., meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék stb.
  • A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, a nem hivatalos DEWALT márkaszervizben történt javításokból eredő hibákra.
  • Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT tartozékok használatából adódnak.

Vissza a lap tetejére 


Leica

A Leica Geosystems termékek a legmagasabb minőségi kívánalmaknak is megfelelnek, hogy hatékonyan támogassák a napi munkát az építkezéseken. Azért, hogy ügyfeleinknek még nagyobb megbízhatóságot biztosítsunk a jövőben, a társaság egy hároméves garanciát ajánl a Leica DISTO™, Leica Roteo és Leica Lino szériákhoz.Leica-3-year-warranty

A Leica Geosystems nagy hangsúlyt helyez a magas minőségi színvonalra és az első osztályú kivitelezésre a saját termelési folyamataiban. Ezt csak akkor lehet elérni, ha valaki a legjobb partnerekkel dolgozik együtt, és ha minden alkatrész megfelel a legmagasabb minőségi követelményeknek, és ha a szakmaiság a legfontosabb kritérium a teljes termelési folyamat során. Ez tükröződik a garancia ügyek kivételesen alacsony számában is. Az ügyfelek szintén profitálhatnak ebből a sikerből – a Leica Geosystems egy további év garanciát ajándékoz a Leica DISTO™, Leica Roteo és Leica Lino szériákhoz. Annak érdekében, hogy a további egy év ingyenes garanciát megkapja valaki, egyszerűen be kell, hogy regisztrálja terméket a vásárlási dátumtól számítva 8 héten belül.

Ha a várakozásokkal ellentétben az eszköz meghibásodik ebben az időszakban, a Leica Geosystems professzionális Vevőszolgálat egy gyors és ügyfélbarát megoldást fog ajánlani. A hibás készülékeket gyorsan cseréljük, és egyenesen a szakkereskedők által. Még a garancia időszak lejárta után is a meghibásodott készülékeket újra cseréljük egy vonzó javítási áron. Ez a koncepció jelentős előnyöket kínál a végfelhasználóinknak.

 

Vissza a lap tetejére  


 CLAGE

A CLAGE termékek a legmagasabb minőségi kívánalmaknak is megfelelnek, a gyártó 2 év fogyasztói garanciát vállal vagy 1 évet abban az esetben ha nem lakossági a felhasználás.

A készülék meghibásodása esetén a készüléket juttassa el címünkre: 1037 Budapest Vörösvári út 135. alá.

Vissza a lap tetejére


HERON  

A Heron termékekre 1+1 év garancia van, vagyis a Heron gépekhez a garancia jegy mellé mellékelt karbantartási lap szerint átvizsgálások megléte esetén érvényes lesz a második 12 hónap garancia.

Az első olajcsere alkalmával megtörténik a regisztráció, és bekerülnek a vevő adatai a Madal Bal Szerviz Center adatbázisába. Ezt a Heron Szervizben kell elvégezni (anyag költséget a vásárló fizeti, munkadíjat a Madal Bal Kft.) A további olaj- és szűrő cseréket ajánlott, de nem kötelező a Heron Szervizben végeztetni, de a 13. hónapban esedékes nagykarbantartás csak ott végeztethető. Ez a 24 hónap garancia feltétele.

Vissza a lap tetejére 


 HEGNER

A HEGNER termékek a legmagasabb minőségi kívánalmaknak is megfelelnek, a gyártó 2 év fogyasztói garanciát vállal.

A készülék meghibásodása esetén a készüléket juttassa el címünkre: 1037 Budapest Vörösvári út 135. alá.

Vissza a lap tetejére


STANLEY

A STANLEY kézi szerszámokra 1 év garancia, az elektromos kéziszerszámokra 3 év garanciát vállal a gyártó.   

A készülék meghibásodása esetén a készüléket juttassa el címünkre: 1037 Budapest Vörösvári út 135. alá.

Regisztráció ezen az oldalon lehetséges: http://www.stanleyworks.hu/mystanley

Vissza a lap tetejére


 

 Általános Szavatossági és jótállási tájékoztató

1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a fenti vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet
a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy
a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a
hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a
szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha
az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított
kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két
éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a
határidő egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl
nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a fenti vállalkozás nyújtotta. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert
hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági
igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek
vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti
termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy importőrével szemben gyakorolhatja. A termék
hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja,
hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben
érvényesítheti.
3. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén a PTK. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, módosított
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a fenti vállalkozás jótállásra
köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
(Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy).
A jótállás időtartama legalább egy év, de ez bizonyos esetekben több is lehet. E határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a készülék, fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.
A vállalkozás köteles a készülékkel együtt a jótállási jegyet is a fogyasztó rendelkezésére bocsátani melyen fel
kell tüntetni a vállalkozás nevét, címét, készülék típusát, gyári számát, átadásának időpontját.
A jótállásból és szavatosságból eredő jogok a jótállási jeggyel és a vásárlást igazoló bizonylattal
érvényesíthetőek. Ezért kérjük, őrizze meg e dokumentumot és a számlát vagy nyugtát. Szavatossági igénye
érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés
megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének
– a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál
közvetlenül is érvényesítheti.
A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles
felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell
bocsátani.
Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített
kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie: az
igény bejelentésének időpontját, hiba okát, kijavítás módját, a készülék visszaadásának időpontját, ill. csere
esetén a csere időpontját.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem
szállítható készüléket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál
közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
Ha a fogyasztó a készülék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít
csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2)
bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni,
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha a vállalkozás a fogyasztó
szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni,
álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás
lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Jótállási igény elutasítása esetén a szerviz vizsgálati jegyzőkönyvben indokolja az elutasítás okát és fizetős
javítási ajánlatot ad ki írásban. Amennyiben a fogyasztó, vagy viszonteladó 30 napig nem válaszol az ajánlatra, a
szerviz tárolási díjat jogosult felszámolni.
Jótállási igény esetén a készüléket tiszta állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, szükség esetén
fertőtlenítve (pl. szennyvíz szivattyú) kell átadni. Amennyiben ez elmarad a szerviz a tisztításért/fertőtlenítésért
díjat számolhat fel.
A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a szerviz jótállási javítási kötelezettségei körébe.
A szerviz nem felelős azokkal a tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a készülék
alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot nem lehet levenni a készülék
károsodása nélkül.
A jótállás kizárólag anyaghibákra, gyártási hibákra és technológiai kialakítás miatti meghibásodásokra
vonatkozik. A jótállási igény elutasításra kerül, ha a készüléket nem a használati útmutatásban leírtak szerint
használták, karbantartását elmulasztották, helytelenül tárolták, elemi kár érte, szállítás közben megsérült,
jótállási jegyen vagy a vásárlást igazoló bizonylaton nem összeegyeztethető adatok szerepelnek, ill. nem
feljogosított szerviz beavatkozása esetén.
Jótállási igényként a fogyasztó elsősorban javítást vagy kicserélést követelhet, feltéve hogy az lehetséges, és
nem jár aránytalan többletköltséggel a másik megoldáshoz képest. Ha sem a javítás, sem a kicserélés nem
lehetséges kérhet árengedményt, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatti elállásnak nincs helye.
Vita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület
eljárását is kezdeményezheti.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a
teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként
viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül
megilletik.

 

Vissza a lap tetejére